Chi tiết về Tác giả

Minh Tuấn, Ngô Học viện chính trị Quân sự

 • S. 7 (2005) - Bia
  Nâng cao khả năng ứng dụng tâm lý học quân sự trong dạy học ở các nhà trường quân đội
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2005) - Bia
  Người cán bộ chính trị và vấn đề xây dựng các tập thể quân nhân
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Bia
  Tâm lý học quân sự và việc nâng cao khả năng chẩn đoán tâm lý cho các chính uỷ, chính trị viên
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP